นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย เเละสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทาง niarystore.com ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ทาง niarystore.com รับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง

2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้

3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทาง niarystore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า

4. กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทาง niarystore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทาง niarystore.com จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า

5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วันทาง niarystore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทาง niarystore.com จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า

6. สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้

 

สินค้างดรับคืน

ทาง niarystore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้า Clearance

2. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย

3. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

   

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อที่เบอร์ 064186471 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  หรือติดต่อทางอีเมล niry55552@gmail.com 

และทาง Facebook : https://facebook.com/niaryofficial/

 ขั้นตอนการคืนสินค้า

 ลูกค้าส่งคำร้องขอ มายัง https://facebook.com/niaryofficial/

  1. กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด
  2. ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมเเนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

 

ช่องทางการคืนสินค้า

141/4 ม.7 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

การคืนเงิน

 1.  ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทาง niarystore.com ได้รับสินค้าคืนเเล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ เเละหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร

 2.  เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – niarystore.com จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทาง niarystore.com จะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

หากพบมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

โปรดติดต่อที่เบอร์ 0641864761  ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. หรือ อีเมล์ niry55552@gmail.com และทาง Facebook : https://facebook.com/niaryofficial/

หมายเหตุ

  • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
  • niarystore.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือจองสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Close Menu
×

Cart